STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Głuchowie
  ul. Al. Klonowa 5, 96 - 130 Głuchów
  tel.: 0 46 81 37 467
  e - mail: gci.gluchow@poczta.onet.pl  Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy przyznanych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA".

  Gminne Centrum Informacji w Głuchowie świadczy usługi od 15 grudnia 2004 r. przez 6 dni w tygodniu
  od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych w zakresie ksero,wysyłania faksów, drukowania,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Głuchów, powiatu skierniewickiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !