STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy

GCI

Gminne Centrum Informacji   

w Głuchowie


gci

Gminne Centrum Informacji w Głuchowie
ul. Al. Klonowa 5  96 - 130 Głuchów
tel., fax: (46) 81 37 467
e-mail: gci.gluchow@poczta.onet.pl

godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty 1000- 2000

Powstanie Gminnego Centrum Informacji dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA"